GeoGebra: Tilastot

Tilastotyökaluja

Korrelaatiokerroin kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Milloin kerroin on 1? Entä -1?