Python3

Python on ohjelmointikielinä ainakin koulujen rankingissa numero 1. Kielioppi eli syntaksi on helppo, kielellä on hyvin useita käyttökohteita (kouluissa esim STEAM) ja kieli on modulaarinen.

Alla Trinket.io -sivustolta löytyvä Python3-upotus, jossa tutkitaan, onko jokin luku alkuluku.

Komentoja

def – Määritellään funktio. Tässä funktion nimi on OnkoAlkuluku(). Funktio palauttaa joko arvon True tai False.

for – For-lause eli silmukka käy läpi muuttujan arvoja tässä 2 … tutkittava luku / 2. 

if – If-lause luo koodiin valinnaisuutta. If-Else -lohkot lienevät yksi käytetyimmistä myös kouluohjelmoinnissa

print – Tulosta merkkijono tai muuttujan arvo

#kommentti – Kommentteja on kaikki ristikkomerkin (hashtag) takana oleva. Tietokone ohittaa nämä rivit täysin, mutta käyttäjälle ne ovat arvokkaita.