GeoGebra: Ympyrä

Miksi pii on noin 3,14?

Tässä esimerkissä havainnollistetaan ympyrän kehän pituutta ja sen suhdetta halkaisijaan.

Ympyrän keskuskulma ja kehäkulma

Millainen yhteys on ympyrän kehäkulmalla ja keskuskulmalla?

Piin likiarvon selvittäminen

Tässä tehtävässä arvotaan satunnaislukuja neliön sisään. Ohjelma laskee neliön sisällä olevien pisteiden lukumäärän, samoin kuin ympyrän sisällä olevien (ympyrän halkaisija on sama kuin neliön sivun pituus). Pisteiden lukumäärää nostamalla edellä mainittujen lukujen osamäärä lähestyy pinta-alojen osamäärää, josta saadaan ratkaistua helposti likiarvo piille.

Piin likiarvon selvittäminen, V.2

Toinen versio piin likiarvolle. Tämä tehtävä lähestyy jo integraaleja.